Slovensko

Po rozdělení Československa na dva samostatné státy se plnokrevný chov i nadále prolíná. S využitím slovenských plemenný knih a vydaných katalogů plemeníků v roce 2000 a 2006 se pokusím zveřejnit co největší počet hřebců, na Slovensku působících. Někteří pendleři jsou již publikováni v našich plemenících (např. Fairlypi, Calming Influence, The Bogberry, Dunsany aj.). Někteří již působili v chovu před rokem 1993, jiní u nás začínali nebo byli pronajati. Ke slovenským plemeníkům nebudou samostarně doplňováni vítězní potomci pro nedostatek fotodokumentace.

Seznam plemeníků najdete v bočním menu vlevo, po rozkliknutí ikony Slovensko.

Informace čerpány z plemenné knihy Slovensko sv. III. - VI., pedigreequerry.com, hippodrom.ru, dostihyjc.cz, zavodisko.sk, turf-times.de, france-galop.com, katalogy plemeníků Slovensko 2000 a 2006.

Autorem fotografií je vesměs Václav Volf. Dále použito archivu zavodisko.sk, hippodrom.ru, cocakollix.rajce.idnes.cz, plnokrvniky.rajce.idnes.cz, fotomarii.cz.

ŠAMPION PLEMENÍK SLOVENSKA 2020

Move Your Vision

Move-your-vision-sampion