DUITOR (GER)

DuitorDuitor2_3Duitor3Fourier-2005

______________________________________________________________________________

DUITOR (GER)

Hnědák, 1991

Local Suitor-Donna Fiona

Listed vítěz

Na Slovensku působil 2004-2008

Otec vítěze FOURIER